Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София
тел. 02/980 82 83, 0896656171, 0884179613  

Обучение по програма ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

Учебен център ДЕТЕЛИНА е лицензиран доставчик на образователни услуги по Оперативната програма за развитие на човешките ресурси Ваучери за заети лица. В списъка на одобрените доставчици сме под номер 414.

Разполагаме с две учебни бази на територията на град София:

1. бул. Дондуков 5, вход В, I етаж, (до Министерски съвет)

2. бул. Цариградско шосе 83, бл.107, вх.Б, 1 етаж (до хотел Плиска)

Ето и обученията, които предлагаме:

Чуждоезиково обучение

Продължителност на обучението 7-9 месеца.

Наименование на обучението Учебни часове Форма на обучение
Английски език 300 Дневна, вечерна и
съботно-неделна
Немски език 300 Дневна, вечерна и
съботно-неделна
Френски език 300 Дневна, вечерна и
съботно-неделна
Италиански език 300 Дневна, вечерна и
съботно-неделна
Испански език 300 Дневна, вечерна и
съботно-неделна

Дигитална компетентност

Продължителност на обучението 3-4 седмици.

Наименование на обучението Учебни часове Форма на обучение
Windows, Word, Excel. Базова компютърна грамотност. 45 Дневна, вечерна и
съботно-неделна
MS Office. Базови приложения: Word, Excel и PowerPoint 45 Дневна, вечерна и
съботно-неделна
Компютърен машинопис и текстообработка 60 Дневна, вечерна и
съботно-неделна
Microsoft Excel. Работа с бази данни и електронни таблици 45 Дневна, вечерна и
съботно-неделна
Adobe Photoshop. Adobe Flash. SharePoint Designer. Проектиране и създаване на Web-сайтове 45 Дневна, вечерна и
съботно-неделна
Adobe Photoshop. Corel Draw. Adobe Illustrator. Компютърна графика и дизайн 45 Дневна, вечерна и
съботно-неделна