Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София
тел. 02/980 82 83, 0896656171, 0884179613  
Компютърни курсове Езикови курсове Счетоводни курсове Индивидуално обучение Отстъпки
Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София
тел. 02/980 82 83, 0896656171  

Компютърни курсове - цени

Наименование
на курса
Хорариум
/акад. часа/
Цена
в лв
Базова компютърна грамотност. Windows и Интернет 15 80
Текстообработка с MS WORD - базово ниво 15 80
MS WORD - разширени възможности 9 120
Електронни таблици MS EXCEL - базово ниво 15 80
MS EXCEL - разширени възможности 9 120
MS EXCEL - анализ на данни с Pivot Tables 6 120
MS ACCESS 15 180
MS Power Point 9 120
Adobe InDesign 15 120
Corel Draw 15 120
Photoshop 15 120
Adobe Illustrator 15 120
Adobe Flash. Основи на Web-анимацията 15 120
Машинопис- техника на десетопръстната   система, кирилица или латиница 15 70

Индивидуално компютърно обучение - 20 лв за 40 мин час с предплащане на минимум 6 часа.

Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София
тел. 02/980 82 83, 0896656171  

Езикови курсове - цени

Наименование
на курса
Хорариум
/акад. часа/
Цена
в лв
Общ английски 1, 2 и 3 ниво по 100 350
Общ английски 4 и 5 ниво по 100 385
Бизнесанглийски 30 395
Разговорен английски 60 250
Немски 1, 2 и 3 ниво по 100 350
Немски по-високи нива 100 385
Френски език 60 250
Италиански език 60 250
Испански език 60 250
Руски език 60 250
Гръцки език 60 250

РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ - на две вноски, само за езиково обучение по - Английски (New Headway) и немски (Themen Aktuell).
Цената се увеличава с 10%:
І-ва вноска - 67% от цената, внася се преди началото на курса
ІІ-ра вноска - 43% от цената, внася се до 20-тия час от занятията.
(Точната дата на втората вноска се фиксира в договора, сключен с всеки курсист)
Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София
тел. 02/980 82 83, 0896656171  

Счетоводни курсове - цени

Наименование
на курса
Хорариум
/акад. часа/
Цена
в лв
Счетоводство 50 295
Компютърно счетоводство 9 120
ТРЗ и личен състав 12 177

Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София
тел. 02/980 82 83, 0896656171  

1. Индивидуално езиково обучение

Брой учащи
Цена за 1 уч. час
Индивидуално(1 учащ)
14,80 лв 
Полуиндивидуално(2 учащи)
10,00 лв
Полуиндивидуално(3 учащи)
8,33 лв

Предплащат се минимум 20 учебни часа.
Часовете се разпределят в занятия с най-малко по три учебни часа.
* Допълнително индивидуално обучение на курсисти, участващи в груповите форми на обучение - 8,50 лв. за учебен (40 мин.) час.
Минимум 2 учебни часа. Договарят се с техническия секретар на съответния офис
* Индивидуално обучение - ГРЪЦКИ език - 17,80 лв. на уч.час
* Индивидуално обучение - АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ - нива В1, В2, С1 и С2, сертификатни подготовки, професионален и специализиран английски - 17,80 лв. на уч.час.
(минимум 20 учебни часа)

2. Индивидуално компютърно обучение

Брой учащи
Цена за 1 уч. час
Индивидуално(1 учащ)
20,00 лв 
Полуиндивидуално(2 учащи)
12,50 лв

Предплащат се минимум 6 учебни часа.
1 учебен час = 40 минути.

Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София
тел. 02/980 82 83, 0896656171  

ОТСТЪПКИ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ: