Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София
тел. 02/980 82 83, 0896656171, 0884179613  

Курс по Компютърно Счетоводство

Този курс изисква предварителна счетоводна подготовка.

Основна тематика на курса е автоматизацията на счетоводната отчетност с конкретна счетоводна програма /ФСС МИРАЖ/.

Курсът е ориентиран е към практически упражнения със счетоводна програма чрез въвеждане на реални примери от счетоводната практика.

Разглеждат се и основните правила при въвеждане и обработка на счетоводни документи, извеждане на текущи справки, както и изготвяне на Годишен финансов отчет, Отчети и справки за дейността на фирмата.

В модула ТРЗ и Личен състав се разглежда пълната автоматизация на въвеждането на работните заплати и следене на персонала на големи, средни и малки предприятия.

След завършване на курса Вие ще можете:

Цени