Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София
тел. 02/980 82 83, 0896656171, 0884179613