Езиково и компютърно обучение
Компютърни курсове Езикови курсове Счетоводни курсове Индивидуално обучение Отстъпки
Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София

Компютърни курсове - цени

Наименование
на курса
Хорариум
/акад. часа/
Цена
в лв
Базова компютърна грамотност. Windows и Интернет 15 120
Текстообработка с MS WORD - базово ниво 15 120
MS WORD - разширени възможности 9 120
Електронни таблици MS EXCEL - базово ниво 15 120
MS EXCEL - разширени възможности 9 120
MS EXCEL - анализ на данни с Pivot Tables 6 150
MS ACCESS 9 200
MS Power Point 9 150
Adobe InDesign 9 200
Corel Draw 9 200
Photoshop 9 200
Adobe Illustrator 9 200
Web-дизайн. Проектиране и създаване на Web-сайтове 9 200
Машинопис- техника на десетопръстната   система, кирилица или латиница 15 110

Индивидуално компютърно обучение - 25 лв за 40 мин час с предплащане на минимум 6 часа.

Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София

Езикови курсове - цени

Наименование
на курса
Хорариум
/акад. часа/
Цена
в лв
Общ английски нива А1, А2 и В1 по 100 460
Общ англ. нива А1.1, А1.2, А2.1, А2.2, В1.1, В1.2 50 290
Общ английски нива В2 и С1 ниво по 100 500
Бизнесанглийски 30 450
Разговорен английски 60 330
Немски нива А1, А2 и В1 по 100 460
Немски нива А1.1, А1.2, А2.1, А2.2, В1.1, В1.2 50 280
Немски по-високи нива 100 500
Френски език 60 330
Италиански език 60 330
Испански език 60 330
Руски език 60 330
Гръцки език 60 360

РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ - на две вноски, само за езиково обучение по - Английски (New Headway) и немски (Themen Aktuell).
Цената се увеличава с 10%:
І-ва вноска - 67% от цената, внася се преди началото на курса
ІІ-ра вноска - 43% от цената, внася се до 20-тия час от занятията.
(Точната дата на втората вноска се фиксира в договора, сключен с всеки курсист)
Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София

Счетоводни курсове - цени

Наименование
на курса
Хорариум
/акад. часа/
Цена
в лв
Счетоводство 50 420
Компютърно счетоводство 9 190
ТРЗ и личен състав 12 210

Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София

1. Индивидуално езиково обучение

Заплаща се пакет от минимум 21 учебни (40 минутни) часа.
Часовете се разпределят в занятия от по 3 (три) учебни часа.

-английски и немски- нива А1, А2, В1, В2, италиански, руски език - 20 лв за уч.час
-английски и немски- нива С1, С2, сертификатни подготовки, професионален и специализиран английски, френски, гръцки, испански език - 25 лв за уч.час
- езиково обучение на 2 (двама) курсисти - 30 лв за уч.час /по 15 лв на човек/

* Допълнително индивидуално обучение на курсисти, участващи в груповите форми на обучение - 15 лв. за учебен (40 мин.) час.
Минимум 3 учебни часа. Договарят се с техническия секретар на съответния офис

2. Индивидуално компютърно обучение

Брой учащи
Цена за 1 уч. час
Индивидуално(1 учащ)
25 лв
Полуиндивидуално(2 учащи)
30 лв
/по 15 лв на човек/

Предплащат се минимум 6 учебни часа.
1 учебен час = 40 минути.

Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София

ОТСТЪПКИ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ: