Езиково и компютърно обучение
Компютърни курсове Езикови курсове Счетоводни курсове Индивидуално обучение Отстъпки
Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София

Компютърно обучение - базови приложения

Наименование
на курса
Хорариум
/акад. часа/
Цена
в лв
Базова компютърна грамотност. Windows и Интернет 15 160
Текстообработка с MS WORD - базово ниво 15 160
MS WORD - разширени възможности 9 160
Електронни таблици MS EXCEL - базово ниво 15 160
MS EXCEL - разширени възможности 9 160
MS EXCEL - анализ на данни с Pivot Tables 6 180
MS Power Point 6 180
Машинопис- техника на десетопръстната   система, кирилица или латиница 15 140

Компютърно обучение - специализирани приложения

Наименование
на курса
Хорариум
/акад. часа/
Цена
в лв
MS Access 6 240
MS Outlook 6 240
Adobe InDesign 6 240
Corel Draw 6 240
Photoshop 6 240
Adobe Illustrator 6 240
Web-дизайн. Проектиране и създаване на Web-сайтове 6 240

Индивидуално компютърно обучение:

Базови приложения: 30 лв за учебен час с предплащане на минимум 6 уч. часа.

Специализирани приложения: 40 лв за учебен час с предплащане на минимум 6 уч. часа.

Един учебен час е с продължителност 40 минути.

Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София

Езикови курсове - цени

Наименование
на курса
Хорариум
/акад. часа/
Цена
в лв
Общ англ. нива А1.1, А1.2, А2.1, А2.2, В1.1, В1.2 52 350
Общ английски нива В2 и С1 ниво по 100 700
Бизнесанглийски 21 630
Разговорен английски 60 380
Немски нива А1.1, А1.2, А2.1, А2.2, В1.1, В1.2 52 350
Немски по-високи нива 100 700
Френски език 60 380
Италиански език 60 380
Испански език 60 380
Руски език 60 380
Гръцки език 60 380

РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ - на две вноски, само за групово езиково обучение с хорариум минимум 90 учебни часа.
Цената се увеличава с 10%:
І-ва вноска - 67% от цената, внася се преди началото на курса
ІІ-ра вноска - 43% от цената, внася се до 20-тия час от занятията.
(Точната дата на втората вноска се фиксира в договора, сключен с всеки курсист)
Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София

Счетоводни курсове - цени

Наименование
на курса
Хорариум
/акад. часа/
Цена
в лв
Счетоводство 50 460
Компютърно счетоводство 9 200
ТРЗ и личен състав 12 240

Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София

1. Индивидуално езиково обучение

Заплаща се пакет от минимум 21 учебни (40 минутни) часа.
Часовете се разпределят в занятия от по 3 (три) учебни часа.

-английски и немски- нива А1, А2, В1, В2, италиански, руски език - 30 лв за уч.час
-английски и немски- нива С1, С2, сертификатни подготовки, професионален и специализиран английски, френски, испански език - 35 лв за уч.час
- езиково обучение на 2 (двама) курсисти - 40 лв за уч.час /по 20 лв на човек/

2. Индивидуално компютърно обучение

Брой учащи
Цена за 1 уч. час
Индивидуално(1 учащ)
Базови приложения
30 лв
Специализирани приложения
40 лв
Полуиндивидуално(2 учащи)
Базови приложения
40 лв
/по 20 лв на човек/
Специализирани приложения
50 лв
/по 25 лв на човек/

Предплащат се минимум 6 учебни часа.
1 учебен час = 40 минути.

Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София

ОТСТЪПКИ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ: