Езиково и компютърно обучение

Корпоративно обучение

Предлагаме Ви чуждоезиково, компютърно и специализирано обучение на Вас и вашите сътрудници. Можем да Ви предложим гъвкави схеми за посещение назанятията, съобразени с Вашите нужди и възможности.

Курсът може да бъде само един от изброените по-долу стандартни модули, комбинация от няколко, а така също и специално разработен за вас.

Разгледайте езиковите, компютърни и квалификационни курсове и направете заявка.

Езиково обучение

Предлагаме Ви следните

СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ

 • Oбщ многостепенен курс (английски, немски, френски, италиански, испански, гръцки, руски, български за чужденци).
 • Сертификатни курсове (TOEFL, SAT, IELTS и др.)
 • Общ курс по бизнес-английски

СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ

Нашата цел е да ви научим да използувате чуждият език в различни ситуации, както в ежедневието, така и на работното място.

 • Разговорен курс АНГЛИЙСКИ (както общ, така и бизнес-ориентиран);
 • Бизнес курс с елементи на маркетинг;
 • Делова кореспонденция;
 • Водене на преговори, събрания и презентации на английски език;
 • Английски за банкови служители;
 • Английски за екскурзоводи;
 • Английски за медици;

Занятията могат да се провеждат както на вашето работно място, така и в учебните зали на Център за квалификация и иновации “ДЕТЕЛИНА” .

Компютърно обучение

 • Работа в графична среда Windows
 • Текстообработка с Word
 • Електронни таблици Excel
 • Работа с Интернет
 • Web-дизайн с SharePoint Designer
 • Управление и обработка на бази данни с Access
 • Създаване на презентации и анимации с PowerPoint
 • Предпечатна подготовка на публикации с Adobe InDesign
 • Обработка на векторна графика с CorelDraw
 • Обработка на изображения с Photoshop
 • Издателска програма QuarkXpress
 • Графичен дизайн с AdobeIllustrator
 • Web-анимации с Adobe Flash

За разработка на учебните програми са използувани сертификационните курсове на Microsoft Corporation, Adobe Systems Inc. и Corel Corporation. Обучението се провежда от преподаватели с повече от десет годишен опит.

Специализирано обучение

 • Автоматизация на счетоводната отчентост (ФСС МИРАЖ)
 • Машинопис - кирилица(техника на десетопръстната система)
 • Машинопис - латиница (техника на десетопръстната система)
 • Бизнесадминистрация
 • Финансово-счетоводна дейност на фирма.