Езиково и компютърно обучение

Курс по ТРЗ и личен състав

СЛЕДВАЩА ГРУПА:
на 18 и 19 май /събота и неделя/
ГРАФИК: от 13:00 до 17:00
ХОРАРИУМ: 12 академични часа
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: присъствено или онлайн по ваш избор

ЗАПАЗЕТЕ място: тук

Курсът по ТРЗ и личен състав запознава с нормативната уредба касаеща човешките ресурси във фирмата в т.ч. назначаване на нови служители по КТ, прекратяване на трудови договори, изготвяне на ведомости за работни заплати, както и документите които се представят в НАП във връзка с изплащане на заплати. Разглежда основни правила и принципи при социалното, здравното осигуряване и допълнителното пенсионно осигуряване.

Подходящ е както за начинаещи, така и за работещи, които искат да осъвременят своите знания в областта на трудовото законодателство и осигуряване.

Процесът на обучение е свързан с решаване на практически задачи, попълване на бланки и др.

Основни нормативни актове, на базата на които се провежда курса са :

Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за бюджета на ДОО, ЗЗО, Наредба за работното време, отпуските и почивките, ЗЗБУТ, Наредба за пенсии и други.

В курса подробно се разглеждат всички актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство. 

Успешно преминалите курса получават удостоверение от обучаващата организация. Цени