Езиково и компютърно обучение

Курсове по италиански език

Обща информация за курсовете

Италия е една от най-красивите и интересни европейски страни. Тук се намира голяма част от материалните културни заябележителности на света. Курсовете по италиански за начинаещи и напреднали ще Ви помогнат да се запознаете с културата на Италия отблизо.

За някои изучаването на италиански език е служебна необходимост, а за други - личен интерес. Независимо по какви причини сте решили да изучавате италиански език при нас, Вие можете да бъдете уверени в резултатите.

За да разберете повече как се провеждат курсовете по италиански език в Учебен център ДЕТЕЛИНА, направете заявка в сайта или позвънете на указаните телефони. Нашите служители ще Ви дадат актуална информация и ще Ви помогнат да изберете програма подходяща за Вас.

Продължителност на курса по италиански език:

около 2 месеца (60 академични часа)

МАЛКИ ГРУПИ: 4 – 10 човека

Учебна система и учебни материали по италиански език

Курсовете по италиански език се провеждат по системата Progetto Italiano, която е една от водещите системи за преподаване на италиански на чужденци.

Системата е одобрена и от МОН за изучаване на италиански език в специализираните училища с разширено изучаване на италиански език, както и в останалите училища, където се изучава италиански като втори чужд език.

В момента Progetto Italiano е най-популярната съвременна система за изучаване на италиански език.

По време но обучението по италиански ще ползвате и допълнително разработени от преподавателския екип методически материали.

Преподаватели по италиански език

Курсовете по италиански език се водят от висококвалифицирани преподаватели-филолози, внимателно подбрани, с многогодишен опит и доказана квалификация и умения.

Вие ще бъдете обучавани от преподаватели по италиански език, които са заинтересовани от Вашия бърз успех и поемат ангажимент за него.

Методика на обучението по италиански език

Методиката на обучение по италиански език обединява класическите методи на преподаване с комуникативния подход при обучението.

За тези, които за пръв път започват да изучават италиански език предлагаме базовия курс Elementare. Той е предназначен за формиране на правилно произношение и получаване на базови познания по лексика и граматика. Посещавайки нашия курс, Вие ще имате възможност да усвоите италиански език и да го ползвате не само при туристически, но и при делови пътувания в Италия.

На тези, които са изучавали вече италиански, но са загубили голяма част от знанията си поради недостатъчно практика предлагаме курсове за напреднали: Pre-intermedio, Intermedio, Avanzato. Занятията са проектирани по такъв начин, че курсистите да могат едновременно да усъвършенстват разговорните си навици, слушане с разбиране и граматика.

Благодарение на постоянните контролни тестове, се повишава нивото на самодисциплина и се постигат по-добри резултати в обучението, а игровите методики помагат да преодолеете езиковата бариера и не позволяват да скучаете.

Нива на обучение по италиански език

Курсовете по италиански език се провеждат в четири нива. (А1, А2, В1 и B2)

При успешно завършване на курса се издава удостоверение по установен образец (потвърждаващo нивото на познаване на италиански език).

Курс за начинаещи - Elementare /ниво А1/

Началният курс по италиански език запознава с граматиката на италианския език, полага основите на разговорната практика, осигурява базов речников запас. Завършвайки курса по италиански език за начинаещи Вие ще можете да изразявате мислите си в проста форма на обичайните ежедневни теми, ще можете да разбирате италианците, когато разговарят на битови теми.

Използваният речников запас в края на курса достига до около 800-900 думи.

Курс за малко напреднали - Pre-intermedio /ниво А2/

Курсистите могат да водят разговори на общи теми, адекватно възприемат говоримия италиански език, допълват речниковия си запас.

Курс за средно напреднали - Intermedio /ниво B1/

Нивото дава добро възприемане на италиански език, умение да се чете адаптирана литература, задълбочават се познанията по граматика. Затвърждава се използването на модерен италиански език в оригинални ситуациии и диалози.

Курс за напреднали - Avanzato /ниво B2/

Преговор на сложната част от граматиката и усъвършенстване на разговорните навици. При завършване на нивото курсистите говорят свободно италиански език, притежават богат речников запас, пълно познаване на граматиката, възможност да четат неадаптирана литература на италиански език.

График на курсовете по италиански език Цени