Езиково и компютърно обучение

Курсове по испански език

Обща информация за курсовете

ХОРАРИУМ: 60 академични часа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: около 2 месеца

МАЛКИ ГРУПИ: 4 – 10 човека

Испанският език е език на икономически добре развити държави с богато културно и историческо наследство и затова изучаването му дава големи възможности за бизнес, личностно развитие и кариера. В 22 държави официален език е испанският. Испанският език става все по-популярен в световен мащаб.

В нашата школа можете да започнете курс по испански за начинаещи, а ако вече имате познания по езика – ще ви предложим курс по испански за напреднали.

За да получите най-подробна информация за курсовете по испански език позвънете на указаните в горния край на страницата телефони или направете заявка. Консултацията с нашите служители ще Ви помогне да изберете оптимална програма в съответствие с вашето ниво и потребности.

Учебна система и учебни материали по испански език

Курсовете по испански език се провеждат по системата Nuevo VEN.

По време но обучението по испански ще ползвате и допълнително разработени от преподавателския екип методически материали.

Преподаватели по испански език

Курсовете по испански език се водят от висококвалифицирани преподаватели-филолози, внимателно подбрани, с многогодишен опит и доказана квалификация и умения.

Вие ще бъдете обучавани от преподаватели по испански език, които са заинтересовани от Вашия бърз успех и поемат ангажимент за него.

Методика на обучението по испански език

Методиката на обучение по испански език обединява класическите методи на преподаване, комуникативния подход при обучението и специално разработените програми на нашия център, гарантиращи максимална ефективност.

Комуникативната методика на преподаване позволява постигане на ясна мотивация и ускорява постигането на добри резултати. Моделирането на речеви ситуации по реални жизнени ситуации на курсовете по испански език ще Ви научи да изразявате мислите си, да попълните речниковия си запас, да не се замисляте за правилата при построяване на изреченията. Да говорят и да разбират това, което чуват - ето към какво се стремят всички изучаващи испански език.

Курсовете по испански език в Учебен център ДЕТЕЛИНА ще Ви дадат възможност да заговорите езика на Сервантес в най-кратки срокове.

Нива на обучение по испански език

Обучението се провежда в четири нива (А1, А2, В1 и B2)

При успешно завършване на курса се издава удостоверение по установен образец.

Курс за начинаещи /ниво А1/

В този курс се изучават основите на испанския език, курсистите се научават да разказват за себе си, да обясняват желанията и предпочитанията си, да описват ежедневните действия в обкръжаващата ги среда. На този етап на обучение голямо внимание се отделя на правилата за четене и писане в испанския език, правилното произношение. От граматиката се разглеждат: спреженията на основните правилни и неправилни глаголи и използуването им в сегашно време, числителни, членуване, някои възвратни глаголи.

Курс за малко напреднали /ниво А2/

В този курс се разширява тематичния диапазон (хранене, части на тялото, пазаруване, облекло и пр.) Обогатява се и речниковият запас. Граматика: сравнителни степени на прилагателните, герундий, представяне на двете основни минали времена на глаголите.

Курс за средно напреднали /ниво B1/

Този курс затвърждава навиците за говорене и говорене в минало време. Тематични раздели: отдих, спорт, хороскопи, празници и др. Граматика: "subjuntivo" и др.

Курс за напреднали /ниво B2/

Една от задачите на този курс е да се усвои употребата на сложни изречения. Изучават се и по-сложните минали времена в испанския език. Разговорната реч е представена със следните тематични раздели: описание на характера на човека, междуличностните отношения (любов, дружба, омраза) и др.

График на курсовете по испански език Цени