Езиково и компютърно обучение

Курсове по немски език

Курсовете по немски език се водят по учебниците THEMEN AKTUELL за начинаещи (Grundstufe) и EM за напреднали (Mittelstufe) общо в пет нива.

При успешно завършване на курса се издава удостоверение по установен образец.

Нива на обучение по немски език

Ниво А1

Система за обучение Themen aktuell 1.
В тези курсове обучаемите придобиват елементарни разговорни навици, запознават се с граматиката на немския език, научават се да разказват за себе си, могат да обясняват своите желания и пр. Използуваният речников запас в края на курса достига до около 1500 думи. Отделя се особено внимание на произношението.

Ниво А2

Система за обучение Themen aktuell 2.
В тези курсове се водят разговори на общи теми, усвояват се необходимите за дадения етап на обучение граматични структури, значително се разширява речниковия запас, чете се адаптирана литература на немски език.

Ниво B1

Система за обучение EM 1.
Нивото дава задълбочено познаване на граматиката и добро възприемане на немската реч, изучават се по-сложни граматични структури, попълва се речниковият запас, чете се неадаптирана и специализирана литература на немски език с помощта на речник. Нивото е подходящо и за подготовка на сертификатни изпити(Zertifikat Deutsch)

Ниво B2

Система за обучение EM 2.
На това ниво на обучение курсистите могат да възприемат основното съдържание на сложни неадаптирани текстове, да ползуват специализирани текстове в своята област, да се изразяват смислено по познати теми, да изразяват мнения, да се аргументират и да обясняват. Разбират добре немската реч и могат да разговарят спонтанно и гладко с германци.

Ниво C1

Система за обучение EM 3.
Курсистите могат без усилие да разбират по-дълги и сложни текстове и да схващат детайлно съдържанието им. Успешно и гъвкаво използуват немски език както в ежедневието, така и в работата си по сложни теми и въпроси. След успешното завършване на този курс, може да се каже, че вие свободно ползувате немски език както писмено, така и говоримо.

График на курсовете по немски език Цени

Политика за поверителност