Езиково и компютърно обучение

Курсове по руски език

Обща информация за курсовете

ХОРАРИУМ: 60 академични часа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: около 2 месеца

МАЛКИ ГРУПИ: 4 – 10 човека

Курсовете се провеждат в групи от 4 до 10 човека. Предимството на малка група от 5 до максимум 10 човека е че Вие ще говорите значително повече и ще научите руски език много по-бързо.

Занятията са 2 или 3 пъти седмично по 3 или 4 академични часа. Можете да избирате между дневна, вечерна или съботно-неделна форма на обучение.

Ако е необходимо уточняване на нивото Ви на владеене на руски език, попълвате входящ тест.

Учебна система и учебни материали по руски език

Курсовете по руски език се провеждат по системата Горизонт.

По време на обучението по руски ще ползвате и допълнително разработени от преподавателския екип методически материали.

Преподаватели по руски език

Курсовете по руски език се водят от висококвалифицирани преподаватели-филолози, внимателно подбрани, с многогодишен опит и доказана квалификация и умения.

Вие ще бъдете обучавани от преподаватели по руски език, които са заинтересовани от Вашия бърз успех и поемат ангажимент за него.

Методика на обучението по руски език

Методиката на обучение по руски език обединява класическите методи на преподаване, комуникативния подход при обучението и специално разработените програми на нашия център, гарантиращи максимална ефективност.

Благодарение на гъвкавия индивидуален подход, всеки обучаващ се, може да достигне поставените цели при изучаването на руски език.

Обучението по руски език е ориентирано към развиване на всички езикови умения - слушане и четене с цел разбиране, писмено и устно изразяване, комуникация и свободен разговор, лексикална и граматическа подготовка по руски език.

Нива на обучение по руски език

Обучението се провежда в три нива (А1, А2 и В1)

При успешно завършване на курса се издава удостоверение по установен образец.

Курс за начинаещи /ниво А1/

Курса е посветен на активното изучаване на най-необходимата, често употребявана лексика в руския език, правилата за четене, постановка на произношението. Изучават се основните граматични структури, необходими за изразяване на мисли в проста форма. След завършването на това ниво курсистите придобиват базови познания по руски език, могат да се ориентират в езиковата среда, да водят ежедневни разговори.

Курс за малко напреднали /ниво А2/

В този курс се отделя особено внимание на попълването на речниковия запас и използуването му в различни житейски ситуации. Курсистите развиват и усъвършенстват своите речеви и комуникативни умения.

Курс за напреднали /ниво B1/

В курса се развива и се усъвършенства разговорната реч, изучава се специална лексика, усвояват се граматичните тънкости на руския език. След завършването на това ниво курсистите могат да четат художествена и публицистична литература на руски език, да разговарят и пишат свободно на различни теми.

График на курсовете по руски език Цени