Езиково и компютърно обучение

Курсове за Бизнессекретари

Целта на обучението е създаването и усъвършенствуването на най-необходимите в административната работа умения.

Нашите програми са ориентирани към конкретни специалности:

технически сътрудник, секретар-кореспондент, рекламен асистент, оперативен секретар със счетоводни умения.

Всяка специалност е представена от собствена програма, съобразена с последните изисквания на фирмите при набиране на административен персонал.

Средната продължителност на една програма е от два до четири месеца, определена от броя на включените предмети, както и от средната дневна натовареност.

Занятията са ежедневни, планирани в удобно за курсиста време.

За всеки курсист се изготвя индивидуален учебен план, съобразен с неговата дневна заетост и крайна цел на обучението.

Компютърно обучение, машинопис, кореспонденция, бизнесетика и протокол, чужд език и всичко необходимо за да сте конкурентни в бизнеса.

Обучението може да започне всеки понеделник.