Езиково и компютърно обучение

Обща информация

Умението грамотно и ефективно да ползвате персонален компютър в днешно време е насъщна необходимост. То е вашият пропуск в света на цифровите технологии и базово изискване при прием практически на всяка работа.

Базови компютърни курсове

Ако искате да увеличите ефективността на вашата дейност, да повишите професионалния си статус, то Вие имате нужда да преминете основните компютърни курсове в нашия учебен център. Това ще Ви помогне да не губите време в самостоятелно усвояване на офисните програми, а да съсредоточите вниманието си във вашата работа.

Компютърни курсове за напреднали

Мислите, че вече в достатъчна степен владеете основните компютърни програми? Програмите с които работите имат значително повече възможности от тези, които обикновено ползвате!

В учебен център ДЕТЕЛИНА Вие можете да преминете както базовите курсове, така и специално подготвени програми за напреднали потребители. Обучението в курсовете за опитни потребители може да Ви помогне да увеличите ефективността на Вашата работа, да постигнете професионално и кариерно развитие.

Обучението се провежда по най-актуалните версии на софтуерните продукти.

Специализирани компютърни курсове

Разработили сме специализирани курсове в направления като: графичен дизайн, уеб дизайн, компютърно счетоводство, компютърен машинопис, компютърна анимация и др.

График на компютърните курсове

В груповите курсове можете да се включите от всеки понеделник, а индивидуалните - практически всеки ден. Можете да посещавате сутрин, следобед, вечер, както и събота и неделя. Винаги можете да изберете най-удобните за Вас дати и график за посещение на занятията.

Индивидуални компютърни курсове

Ако ангажиментите Ви не позволяват да учите в група. Ако имате органичени срокове за обучение или желаете да се обучават по тясно специализирана тематика. Можем да организираме индивидуален курс за Вас. Нашите преподаватели и методисти ще Ви помогнат, така че обучението да бъде максимално ефективно.

Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.

Компютърни курсове