Езиково и компютърно обучение

Курс по Компютърно Счетоводство

СЛЕДВАЩА ГРУПА:
на 15 и 16 юни /събота и неделя/
ГРАФИК: от 13:00 до 16:00
ХОРАРИУМ: 9 академични часа

ЗАПАЗЕТЕ място: тук

Този курс изисква предварителна счетоводна подготовка.

Основна тематика на курса е автоматизацията на счетоводната отчетност с конкретна счетоводна програма.

Курсът е ориентиран е към практически упражнения със счетоводна програма чрез въвеждане на реални примери от счетоводната практика.

Разглеждат се и основните правила при въвеждане и обработка на счетоводни документи, извеждане на текущи справки, както и изготвяне на Годишен финансов отчет, Отчети и справки за дейността на фирмата.

В модула ТРЗ и Личен състав се разглежда пълната автоматизация на въвеждането на работните заплати и следене на персонала на големи, средни и малки предприятия.

След завършване на курса Вие ще можете:

Цени