Езиково и компютърно обучение

Курс по Access

Учебен център ДЕТЕЛИНА предлага групово и индивидуално обучение по Microsoft Access - обработка и анализ на информацията в бази данни

НАЧАЛО: всеки понеделник

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 седмица (групово), 2 или 3 дена (индивидуално) обучение.

ЦЕНА: вижте ТУК

ЗАПАЗЕТЕ място: ТУК

Можете да избирате дневна, вечерна или съботно-неделна форма на обучение.

След завършване на обучението издаваме удостоверение за квалификация.

Бази данни съществуват практически във всички организации. Най-популярните и масови решения са базирани на програмата Microsoft Access.

Microsoft Access е мощна система за управление на бази данни с чиято помощ можете ефективно да проектирате, създавате, поддържате и анализирате бази данни.

На курса Вие ще се научите с помощта на Microsoft Access да създавате бази данни за съхраняване на информация от различни източници, да формирате заявки и отчети за анализ на информацията и преглед на резултатите, да създавате екранни форми, които да превърнат базата данни в завършено приложение за крайния потребител.

Обновеният интерфейс на Microsoft Access ще Ви помогне да се съсредоточите в главното при работа с базите данни и бързо да научите основните инструменти за работа както със съществуващи бази данни, така и при разработка на собствени.

След завършване на курса Вие ще можете: